GL & T 사이트에 오신 것을 환영합니다 GL & T 사이트에 오신 것을 환영합니다

HOME > 고객지원 > 자료실 > 제품사양서

제품사양서

Total 103
번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
58 [IP-PTZ] IP-2M 20배줌 5"스피드돔 [Non-IR] (DS-2DE5220W-AE) 관리자 04-02 1104
57 [IP-PTZ] IP-2M 20배줌 5"스피드돔 (DS-2DE5220I-AE) 관리자 04-02 770
56 [IP-PTZ] IP-2M 20배줌 7"스피드돔 (DS-2DE7184-A_AE) 관리자 04-02 820
55 [IP-PTZ] IP-2M 30배줌 7"스피드돔 (DS-2DE7186-A_AE) 관리자 04-02 789
54 [IP-PTZ] IP-2M 20배줌 Bullet PTZ 벽부형, 스탠드형 (DS-2DY3… 관리자 04-02 857
53 [IPC] IP-1.3M Bullet 2212-I5 (DS-2CD2212-I5) 관리자 04-02 743
52 [IPC] IP-1.3M Bullet 2010-I (DS-2CD2010-I) 관리자 04-02 716
51 [IPC] IP-1.3M 돔 2312-I (DS-2CD2312-I) 관리자 04-02 743
50 [IPC] IP-1.3M 돔 2110-I (DS-2CD2110-I) 관리자 04-02 693
49 [IPC] IP-1.3M 미니 돔 2510F (DS-2CD2510F) 관리자 04-02 736
48 [IP-PTZ] IP-1.3M 20배줌 7"스피드돔 (DS-2DE7174-A(E)) 관리자 04-02 863
47 [IP-PTZ] IP-1.3M 30배줌 7"스피드돔 (DS-2DE7176-A_AE) 관리자 04-02 777
46 [NVR] NVR-7604NI-E1_/4P (DS-7604NI-E1_/4P) 관리자 04-01 791
45 [NVR] NVR-7608_7616NI-E2_/8P (DS-7608_7616NI-E2_/8P) 관리자 04-01 765
44 [NVR] NVR-7616NI-E2/16P (DS-7616NI-E2/16P) 관리자 04-01 742
 1  2  3  4  5  6  7